önkormányzati jelöltjeink

Székedi Ferenc

Kampánykezdet

2012.04.23. | Önkormányzati választások
  • Betűméret
    nagyítás
  • Elküldöm e-mailben
  • Kinyomtatom

  • Megosztom:
  • Share


Székedi Ferenc

A rövidesen induló választási kampány előtt érdemes eltűnődnünk azon, hogy saját országában a romániai magyarság kivel is száll politikai versenybe.

Illetve: kivel szemben akarja erősíteni mindazokat a politikai érdekeit, amelyek eredményeként fokozhatja saját jogbiztonságát, építheti saját intézményeit? Nyilvánvalóan nem önmagával szemben, hanem az ország egészében szeretne biztonságosabb helyet elfoglalni, itt szeretné erősíteni saját támaszpontjait, és ugyanakkor itt szeretne olyan mindennapi életvitelt biztosítani saját közössége tagjainak, amely képes arra, hogy jelent és jövőt alapozzon. Mindez pedig szorosan öszszefügg az általános romániai helyzettel, a gazdasági-társadalmi változásokkal, az európai térségi folyamatok alakulásával.

Következésképpen a romániai magyarság életében is bekövetkező választási kampányokat, legyenek azok helyiek vagy központiak, mindenekelőtt országos összefüggésekben kell szemlélnünk, és semmiképpen nem szabad valamiféle kizárólagos romániai magyar belharcnak tekintenünk, amint azt a hazai magyar politikai élet szószólói közül többen is szeretnék. Egyesek ugyanis úgy kezelik a helyhatósági választásokat, mintha azok valamiféle zárt térben, kizárólag a romániai magyarság háza táján játszódnának le, ahol nincs más tét, mint az, hogy az RMDSZ, az EMNP, az MPP hány tanácsosi meg polgármesteri helyett gyűjthet össze a júniusi voksolás végén, és akkor derül majd ki igazán, ki a legény a gáton. Alighanem ez az alapvetően hamis értelmezés határozza meg a két utóbbi magyar párt jó néhány vezetőjének a törekvéseit, hiszen legtöbb szóbeli megnyilvánulásukat az RMDSZ ellenében fogalmazzák meg, és nagyon ritkán vagy egyáltalán nem hallani arról, hogy melyek azok a programpontjaik, amelyekkel mondjuk Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Szatmáron vagy másutt a román politikai szereplőkkel szeretnék felvenni a küzdelmet.

Sajnos az RMDSZ elleni támadásokon kívül még ott sem látni jól körvonalazott elképzeléseket, ahol a lakossági összetételből adódóan a megyei és városi-községi tanácsokban nyilvánvalóan magyar többség alakul ki, illetve magyarok lesznek a polgármesterek, azaz a Székelyföldön. Az EMNP és az MPP helyi programjaikkal itt sem meggyőzni akarnak, hanem a legjobb esetben néhány személyt ajánlanak fel az RMDSZ-nek azokkal a megyei vagy helyi jelöltjeivel szemben, akiket a legváltozatosabb eszközökkel egyre nagyobb mértékben megpróbálnak lejáratni vagy a földbe döngölni. A jelöltek közül többen már kipróbálták magukat a közéleti porondon, és szó sincs róla, hogy minden RMDSZ-vezető avagy kisebb-nagyobb közigazgatási és más tisztségeket betöltő, RMDSZ-indíttatású személy az elmúlt négy esztendőben maga lett volna a bölcsesség és a szorgalom mintaképe, kizárólag a közösségéért végzett munka megtestesítője és önmaga, rokonsága, baráti köre érdekeit mindig a háttérbe szorító, önzetlen harcos.

De azért a valóságtól alaposan elrugaszkodó, erőteljes túlzás, ahogyan EMNP-s és MPP-s „agytrösztök” minden igyekezetükkel, minden összefüggésben az „RMDSZ-es” jelzőt a korrupció, a hatalommal való visszaélés rokonfogalmává igyekeznek átminősíteni; ahogyan a hagyományos és világhálós média minden eszközét próbálják latba vetni annak bizonyítására, hogy nem csupán az elmúlt négy, hanem az eltelt húsz esztendőben a romániai magyarság életében nem történt semmiféle előremutató változás, az RMDSZ mindent eladott, feladott, elpuskázott, a romániai magyarok miatta távoztak külföldre, miatta nem szavaztak, miatta nincs autonómia, önálló magyar állami egyetem és így tovább.

Egyszóval, rövidesen itt a kampány, és mindenekelőtt a romániai valóság talaján kellene maradni. Jó lenne ezt a rövid és tömör igazságot megfontolni azoknak a magyarországi tévéirányítóknak is, akik mit sem tanulva kudarcba fulladt szlovákai törekvéseikből, most a romániai magyar politizálás kistestvéreit nyomják nagy műsoridőkkel, arra gondolva, hogy politikai megrendelésre bele lehet rúgni a saját önálló romániai politizálását fel nem adó RMDSZ-be.

Megint tévednek, mint ahogyan tévúton járnak mindazok, akik nem romániai, hanem magyar–magyar küzdelemnek tekintik azt, ami következik.

Forrás: www.maszol.ro